×
statistika, Janar 2013
Kjo është një nga shifrat më të larta në historinë e monitorimeve
Humbjet nga fatkeqësitë natyrore në vitin 2012 arritën deri në 160 miliard
Në fund të vitit 2012 numri i shtetasve, të cilët kanë një
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janar 2013
Kalendari i ngjarjeve
Janar 2013
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31