×
partitë politike, 4 janar 2012
Pas numërimit të 50 % votave, gjatë sondazhit të zhvilluar midis votuesve pas mbledhjeve (caucuses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janar 2012
Kalendari i ngjarjeve
Janar 2012
1
2
3
5
6
7
8
9
12
14
15
18
19
20
21
22
23
28
29
30
31