×
monedha përkujtimore, 29 tetor 2012
Banka Qendrore e Rusisë më 1 nëntor do të emetojë pesë monedha përkujtimore me metale të çmuara dhe jo të çmuara.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tetor 2012
Kalendari i ngjarjeve
Tetor 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31