Lideri i partisë opozitare të Ukrainës "UDAR" ("Goditja") i kërkoi gjithashtu Këshillit të Sigurimit të OKB-së të thërrasë mbledhjen e jashtëzakonshme në lidhje me krizën e tanishme.

Këshilli i Sigurimit i OKB-së, nga ana e vet, ka planifikuar për sot mbajtjen e takimit të jashtëzakonshëm për diskutimin e situatës në Ukrainë.