"Ne duam me të vërtetë të vendosim dialog me Rusinë, por tani për tani midis nesh ka vend vetëm një diplomaci e tillë notash, që mos e dhëntë Zoti, të përshkallëzojë në notë lufte", - tha ai.