"Asambleja Ndërparlamentare e Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (BSHP apo CIS) mund të monitoronte gjithashtu cilësinë e akteve legjislative të miratuara nga Ukraina", - tha parlamentari rus.

Po ashtu Narrishkin (Naryshkin) vuri në dukje se Duma Shtetërore e Federatës Ruse është e gatshme në çdo moment për të mbajtur një seancë speciale për situatën në Ukrainë.

Komisioni i Venecias - Komisioni Evropian për Demokraci Nëpërmjet Ligjit - është një organ këshillues për të drejtën kushtetuese, i themeluar pranë Këshillit të Evropës.