Në të njëjtën kohë këshilltarja presidenciale, deputetja e Partisë së Rajoneve (parti në pushtet) Anna German (Herman) e përgënjeshtron këtë informacion.