Ombudsman-i rus Vladimir Llukin nuk ishte i pranishëm gjatë nënshkrimit të marrëveshjes.