Ushtarët e dorëzuar rob i nxjerrin jashtë zonës së barrikadave dhe i grumbullojnë në afërsi të Pallatit të Tetorit. Është njoftuar se "ata përpiqen të mos i rrahin dhe i drejtojnë në çadrën e ngritur aty pranë me mbishkrimin "Komandatura e Kievit". Tani për tani në përbërjen e të dorëzuarve evidentohen vetëm ushtarë të thjeshtë, ndërsa oficerë në karvanin e tyre nuk janë parë.