Në këtë proces, sipas mendimit të Aleksandër Aleksejev, marrin pjesë historianë, gazetarë dhe opinioni publik.

Mbi përpjekjet që ndërmerren për minimizimin e rolit të Rusisë në Luftën e Dytë Botërore Aleksandër Aleksejev deklaroi në ceremoninë funerale në qytetin polak Pieniężno (gjermanisht Mehlsack) dedikuar përvjetorit të vdekjes së gjeneralit Ivan Çernjahovskij. Më parë Këshilli i qytetit vendosi të çmontojë monumentin e gjeneralit, duke deklaruar se ai është një simbol i së kaluarës sovjetike.