"Projekti "South Stream" do të krijojë vende të reja pune, ndërsa dividendët nga transportimi i gazit ne do të fillojmë t’i marrim që në vitin e parë të vënies në shfrytëzim të këtij tubacioni", - vuri në dukje Dragomir Stoynev.

"Rryma Jugore" është një projekt infrastrukturor global i kompanisë energjetike ruse "Gazprom" për ndërtimin e tubacionit të gazit në vendet e Evropës Jugore dhe Qendrore.