Vendin e dytë ia siguroi vetes me meritë të plotë gjithashtu çifti tjetër rus - Ksenia Stollbova dhe Fjodor Klimov (Ksenia Stolbova dhe Fedor Klimov). Në vendin e tretë u renditën patinatorët nga Gjermania - Aliona Savçenko (Aliona Savchenko) dhe Robin Szolkov.