Vendin e parë dhe të dytë e zunë kanadezët Alexandre Bilodeau dhe Mikaël Kingsbury.

Kjo medalje e Smishliajev (Smyshlyaeva) u bë e gjashta për ekipin kombëtar të Rusisë në Soçi. Tani rusët kanë një medalje ari, dy argjendi dhe tre bronzi.