"Me një ndjenjë të tillë solidariteti unë ndeshem për herë të parë në jetën time, - vuri në dukje Presidenti i Bashkimit Sportiv Olimpik gjerman Alfons Hörmann. - Ndërkohë duhet të kihet parasysh fakti se rusët ndihmuan konkurrentët e tyre të drejtpërdrejtë".

Sipas fjalëve të Alfons Hörmann, kërkesën e ekipit gjerman për ndihmë e injoruan skuadrat kombëtare të Austrisë dhe Zvicrës.