Dokumenti në fjalë parashikon krijimin e një zone të thelluar dhe gjithëpërfshirëse të tregtisë së lirë, çka do të çojë në formimin e një regjimi të ri në fushën e tregtisë dhe atë ekonomike.

Këshilli i Lartë i Transnistria miratoi njëzëri mesazhin drejtuar Dumës Shtetërore të Rusisë me lutjen për të marrë në konsideratë çështjen e parandalimit të bllokadës ekonomike të republikës.