Gjatë viteve të punës në këtë kompleks është prodhuar plutonium për armatime (që nga viti 1950), karburant për centralet bërthamore, ka operuar centrali bërthamor (nga viti 1956-1983). Aktualisht objekti Sellafield është i angazhuar në riciklimin e mbeturinave të industrisë bërthamore.