"E tillë është politika dhe praktika e qeverisë sonë - të parandalojë depërtimin e paligjshëm të çdo anije në ujërat e Australisë dhe ta drejtojë atë përtej kufijve të tyre", - deklaroi Morrison në përgjigje të pretendimeve dhe akuzave të shprehura për trajtim çnjerëzor të refugjatëve.

"Ne nuk jemi aspak përgjegjës për mikpritjen e tyre. Ne nuk përfaqësojmë komitetin për pritjen e mysafirëve", - theksoi Ministri Scott Morrison.