"Mënyra e tillë e veprimit kur qëllimi justifikon mjetet, kur gjithçka që mund të bëhet teknikisht, në këtë mënyrë dhe realizohet në jetë, minon besimin", - deklaroi ajo sot gjatë fjalës së marrë në Bundestag.

Në të njëjtën kohë ajo paralajmëroi kundër shkaktimit të dëmit bashkëpunimit me SHBA-në fusha të tjera. Në Gjermani po vazhdojnë diskutimet mbi arsyeshmërinë e nënshkrimit të marrëveshjes për krijimin e zonës transatlantike të tregtisë së lirë.