Të martën qeveria i dërgoi Kryetarit të shtetit kërkesën përkatëse, duke e motivuar domosdoshmërinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme me dëshirën "për të siguruar mbështetjen më të gjerë të mundshme politike për reformat dhe modernizimin e shoqërisë nga ana e qytetarëve të vendit".

Çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme u ngrit për shkak të mosmarrëveshjeve ekzistuese brenda koalicionit qeverisës në lidhje me zhvillimin e reformave.