Iniciator i këtij takimi ishte Kryetari i parë i shtetit Leonid Kravçuk. Është planifikuar që pikërisht ai të marrë fjalën përpara deputetëve dhe t’u tregojë atyre mbi iniciativat e hartuara gjatë zhvillimit të tryezës së rrumbullakët për kapërcimin paqësor të konfliktit.

Gjithashtu, po sot, Zëdhënësi i Parlamentit Vladimir Ribak (Volodimir Rybak) deklaroi se parlamenti i Ukrainës nuk do të shqyrtojë çështjen e vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme në vend.