Luftanijet, në sektorët e përcaktuar për to, kanë siguruar shoqërimin e dy anijeve speciale të transportit "Arc Futura" dhe "Taiko".

Shtabi, i cili merret me koordinimin e veprimeve të anijeve që garantojnë sigurinë e transportimit të armëve kimike, është dislokuar në bordin e kryqëzorit "Pjetri i Madh".