Për shkak të sulmit kibernetik këto faqe në Internet për njëfarë kohë qenë të paarritshme për përdoruesit, u çrregullua procesi i paraqitjes së padive gjyqësore dhe publikimit të dokumenteve të gjykatës.

Përfaqësuesit e Zyrës Administrative të Gjykatave të SHBA-së deklaruan se ka nisur hetimi për evidentimin e shkaqeve të incidentit, pa specifikuar kurrfarë hollësish, përfshirë edhe shkallën e dëmit të shkaktuar nga veprimet e hakerëve.