Ata u dyndën gjithashtu në administratën e rajonit Vinickaja. Nën rrethim janë marrë prej mitinguesve administratat në regjionet Transkarpatia dhe Vollinj.

Në të njëjtën kohë në regjionin Çerkassi policia i dëboi protestuesit nga godina e administratës, e cila qe zaptuar më parë prej tyre.

Tubimet në mbështetje të "Evromajdan-it"po mbahen edhe në qendra të tjera rajonale.

Video: Marrja me sulm e administratës në regjionin e Vinickaja.