Përfaqësuesit e Institutit i treguan Kryeministrit një sërë zhvillimesh dhe laboratorësh, në veçanti, Qendrën Inxhinierike, ku u krijua pishtari i Olimpiadës së Soçit.

Medvediev vizitoi gjithashtu laboratorin, specialistët e të cilit kanë arritur të shpikin një material që e bën objektin të padukshëm në diapazonin e frekuencave të valëve të radios. Tani shkencëtarët i kanë vetes pikësymin që të arrijnë efektin e padukshmërisë optike.