Gjatë këtij takimi do të shqyrtohen çështjet kyçe të axhendës dypalëshe, me fokus në bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik, si dhe aplikimi i regjimit pa viza, bashkëveprimi në fushën e energjetikës, aktivizimi i negociatave mbi marrëveshjen e re bazë. Planifikohen për tu diskutuar gjithashtu mënyrat e forcimit të partneritetit strategjik, mundësitë e ndërlidhurisë midis proceseve integruese evropiane dhe euroaziatike.

Përveç kësaj, do të diskutohen edhe një sërë çështjesh aktuale ndërkombëtare.