Pothuajse gjysma e pasurisë botërore (46 %) zotërohet nga 1% e popullsisë, së cilës në total i përket 110 trilionë $. Kjo shifër rezulton të jetë 65 herë më shumë se sa pasuria e gjysmës më të varfër të planetit.

Vitin e kaluar miliarderë janë bërë 210 njerëz. Si rezultat numri tyre u rrit deri në 1.426 njerëz, ndërsa pasuria e përgjithshme e këtyre miliarderëve përbën 5.4 trilionë $.