Ligjet e miratuara më 16 janar rreptësojnë rregullat e zhvillimit të aktiviteteve masive dhe parashikojnë përgjegjësinë penale për kërcënimet në adresë të autoriteteve pushtetore, të përhapura nëpërmjet Internetit. Opozita i quajti amendamentet e bëra në ligjet përkatëse instrumente të diktaturës dhe vendosje të censurës në vend. Protesta kundër "ligjeve të diktaturës" në Kiev përshkallëzoi në trazira masive në mbrëmjen e 19 janarit.