"Arsyet që pengojnë procesin janë fort mirë të njohura tashmë. Ekziston pikësynimi për të ndërlidhur hapat e mëtejshëm në rrugën drejt thjeshtëzimit të regjimit të vizave me gjithfarë problemesh që nuk kanë të bëjnë fare me këtë çështje, për të bërë pazarllëk me qëllim të përfitimit të diçkaje më shumë nga Federata Ruse", - tha Ministri Sergei Lavrov.