Eksperimenti po kryhet në stacionin "Vostok", ku ekspertët kanë shtruar një pëlhurë ultra të pastër polietileni me një sipërfaqe prej 150 m² për të mbledhur grimcat.

Kometa ISON u zbulua në shtator të vitit 2012. Ndërsa në nëntor të 2013, gjatë kohës së qasjen pranë Diellit, ajo u shpërbë në disa fragmente. Deri në Tokë aty nga fundi i janarit do të mbërrijë "bishti" i asaj pjese të kometës, e cila vazhdon të lëvizë në drejtim të yllit.

Studimi i pluhurit kozmik do të ndihmojë për të konfirmuar ose për të hedhur poshtë hipotezën e zhvendosjes, transferimit të mundshëm të jetës organike nëpërmjet grimcave kozmike.