Për këtë qëllim do të akordohen më shumë se 850.000 euro.

Pajisja duhet të zbulojë mjetet shpërthyese të fshehura në trupin e njeriut në një distancë prej 10 metrash. Gjatë kësaj mundësia e pikasjes duhet të jetë jo më pak se 98%.

Koha e vënies së pajisjes në regjim operacional nuk duhet t’i kalojë 5 minutat, ndërsa koha e përpunimit të sinjaleve prej saj duhet të jetë jo më shumë se 0.5 sekonda.

Pajisja duhet të jetë gati për veprim aty nga 15 nëntori i vitit 2016.