"Në shtëpi në kohën e shpërthimit ndodhej Ambasadori dhe gjithë anëtarët e familjes së tij", - tregoi ai. - "Sipas njoftimeve të Ambasadës, Ambasadori është plagosur. Saktësisht ne nuk dimë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë".

Shpërthimi gjëmoi në shtëpinë e diplomatit të lartë, e cila ndodhet në lagjen Suhodol, në rajonin e gjashtë të kryeqytetit. Tani për tani nuk njoftohet asnjë mbi rrethana të tjera të asaj që ndodhi.