Kongresin e 113-të amerikan "më të keqin në historinë e vendit" e kanë quajtur 68% e të anketuarve, ndërsa pikëpamjen e kundërt me këtë e shprehën vetëm 28% e respondentëve. Ndërkaq rezultatet e sondazhit tregojnë se qëndrimi negativ ndaj organit legjislativ aktual "është i pranishëm në të gjitha grupet demografike të popullsisë, pavarësisht nga bindjet e tyre politike".