Sipas fjalëve të Presidentit, "kjo është një ngjarje e madhe në jetën e vendit dhe forcimin e aftësisë mbrojtëse të tij".

Putin vuri në dukje gjithashtu se forcimi i potencialit ushtarako-strategjik të Rusisë është tregues i zhvillimit të vendit në të gjitha drejtimet, pa të cilin një forcim i tillë do të ishte i pamundur.