Qeveria beson se zbatimi i rregullores së nënshkruar nga Kryeministri do t’i shërbejë zhvillimit të ekonomisë kombëtare, mbështetjes së prodhuesve rusë të mallrave, mbrojtjes së tregut të brendshëm si dhe garantimit të mbrojtjes dhe sigurisë së vendit. Dekreti hyn në fuqi më 1 janar të vitit 2014.