"Ne i përfunduam tashmë të gjitha ekspertizat dhe me konkluzionet tona u pajtuan. Ky qe një ekzaminim absolutisht i plotë, kurrfarë nuk ribërje e tij nuk nevojitet më. Njeriu vdiq nga shkaqe natyrore dhe jo nga ndikimi i rrezatimit në organizmin e tij", - tha ai në një konferencë shtypi.