Ministria e Energjetikës parashikon se prodhimi i naftës në vitin 2013, në krahasim me vitin e kaluar, do të rritet me 2.2% - deri në 39.2 milionë ton, lëndë djegëse diezel në Rusi do të prodhohet me 3.4% më shumë - deri në 72.3 milionë ton, mazut për furrat me 2.5% - deri në 76.6 milionë ton.

Thellësia e rafinimit të naftës, sipas rezultateve të vitit 2013, do të jetë rreth 71.5%.