Sipas dokumentit, parashikohet lirimi i të gjithë të arrestuarve në periudhën prej 21 nëntorit, kur filluan tubimet në Kiev, si dhe mbyllja e të gjitha rasteve penale të ngritura ndaj tyre.

Përveç kësaj, është parashikuar vendosja e moratoriumit për hapjen e çështjeve të reja dhe mosmarrja parasysh e dënimeve të mëparshme, që janë sjellë kundër protestuesve.