"Për mua, në kuptimin e kënaqësisë personale, misioni është përfunduar. Unë tashmë kam triumfuar. Sapo gazetarët përfituan mundësinë për të punuar (me dokumentet e klasifikuara të publikuara), gjithçka që unë jam përpjekur të bëj u konsiderua si e qenësishme, e rëndësishme. Vini re: unë nuk shtrova si qëllim përpara vetes për të ndryshuar shoqërinë. Unë thjesht dëshirova t’i jap shans shoqërisë për të ndryshuar veten", - deklaroi Edward Snowden.