Bashkë me këtë Anatoli Gollubçenko nuk përjashtoi mundësinë që organizatorëve të tubimit, në mbështetje të kryetarit të shtetit, t’i ofrohet rinovimi i parkut me forcat e veta.

"Ka shumë të ngjarë që ne t’u drejtohemi fillimisht atyre me kërkesën që ta rregullojnë me aq sa munden vetë parkun, ndërsa atë që mbetet - le ta paguajnë", - tha ai.