Japonezët kanë kryer tashmë mbjelljen provë të këtyre kulturave në rajon.

Banorët e zonës duhet të marrin përfitime të ndjeshme nga kjo. Në veçanti, norma e tatimit mbi fitimin në 5 vitet e para do të jetë vetëm 2%, ndërsa në 5 vitet e ardhshme - 15.5%. Kontrolli doganor gjithashtu do të thjeshtohet.

Për prodhuesit bujqësore rusë puna në Lindjen e Largët tani nuk është fitimprurëse për shkak të humbjeve të mëdha dhe kostos së lartë të prodhimit. Në të njëjtën kohë kapaciteti i tregut aziatik është jashtëzakonisht i madh dhe produkti duhet të gjejë shumë shpejt blerës.