"Rusatom Overseas" përfundoi gjithashtu edhe një kontratë tjetër, sipas së cilës ajo do të zotërojë 34% të aksioneve të Fennovoima - kompanisë që është porositëse e ndërtimit të centralit bërthamor të sipërpërmendur. Përveç kësaj, "Rosatom" ka rënë dakord për të furnizuar në vend karburant për centralin e ardhshëm.

Centrali bërthamor "Hanhikivi 1", me kapacitet prej rreth 1200 MW, planifikohet të ndërtohet në qytetin e Pyhäjoki në veriperëndim të Finlandës.