"Duke u udhëhequr nga parimet e humanitetit marr vendimin vijues: Të falet i dënuari Mihaill Borisoviç Hodorkovskij, i lindur në vitin 1963 në Moskë, duke e çliruar atë nga kryerja e mëtejshme e dënimit me burgim.

Dekreti hyn në fuqi që nga data e nënshkrimit të tij.

Në prag të konferencës së madhe për shtyp Putin njoftoi se Mihaill Hodorkovskij shkroi një kërkesë për mëshirë, duke pranuar fajësinë e vet. Pas hekurave ai kaloi plot 10 vjet.