"Rusia është vend me një kulturë mjaft të thellë të lashtë. Ne duhet t'i kushtojmë vëmendje vlerave tradicionale ruse, pa të cilat shoqëria degradon. Ne duhet të rikthehemi tek ato dhe mbi këtë bazë të avancojmë përpara. Kjo është një qasje konservatore, por ajo nuk pengon zhvillimin", - theksoi Presidenti.