Sipas fjalëve të tij, "ata, që aktualisht promovojnë në mënyrë aktive idetë e lidhura me nënshkrimin e Marrëveshjes me BE-në, jo shumë kohë më parë kanë qenë vetë në pushtet në Ukrainë. Përse vallë nuk e kanë bërë këtë gjë ata që luftojnë tani për këtë "kauzë" - tha Presidenti.

Putin theksoi se "në çdo rast, Rusia do të bashkëpunojë me Ukrainën në atë format dhe vëllim që do të jetë i pranueshëm për popullin ukrainas".