Bukuroshes në fjalë i dhanë preferencën e vet rreth 12.000 përdorues të Internetit. Shtati i Anastasisë është 179 cm, kurse gjatësia e këmbëve të saj 106 centimetra.

Gjithsej në këtë konkurs u përfshinë 55 pjesëmarrëse nga e gjithë Rusia.