Në prag, në një letër të hapur adresuar popullit të këtij vendi të Amerikës së Jugut, Snowden ka premtuar për të zbuluar edhe më shumë informacion në lidhje me mbikëqyrjen e diplomatëve brazilianë prej shërbimeve të fshehta të SHBA-së, në qoftë se atij do t’i japin azil politik.

Aktualisht Edward Snowden ndodhet në Rusi. Në gusht atij iu dha azil për një vit.