Për këtë deklaroi vetë Presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin. Kjo shumë është e krahasueshme me vëllimin e fondeve të alokuara nga ky Fond për projektet infrastrukturore ruse.