Kjo u njoftua nga Presidenti Putin.

"Unë dua t’i siguroj dhe t’i qetësoj të gjithë - sot ne nuk e kemi prekur fare çështjen e anëtarësimit të Ukrainës në Bashkimin Doganor", - tha ai.