Vendimi në fjalë u mor për shkak se "Kryqi i Perunit" mund të shkaktojë "asociacione të dykuptimshme". Në vend të tij do të përdoret simboli i quajtur "Rrethi diellor".

Në vitin 2010 gjykata në Lituani ka pranuar se svastika është pjesë e trashëgimisë kulturore të vendit dhe nuk duhet të asociohet me simbolin e Gjermanisë naziste. Simbolet, e ngjashme me svastikën, janë përdorur në territorin e Lituanisë bashkëkohore që prej disa qindra vjetësh dhe kanë asnjë lidhje me nazizmin, konstatoi gjykata.