Në natën e 10-11 dhjetorit Policia Federale belge me mbështetjen e Europolit zhvilloi një operacion që kishte për qëllim bllokimin e veprimtarisë, e cila lidhet me trafikimin e qenieve njerëzore, si dhe identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave të këtyre krimeve të përfshira në industrinë e seksit.

Vëmendje e veçantë gjatë operacionit i është kushtuar qytetarëve të Nigerisë, të cilët organizojnë rrjetet e trafikimit njerëzor në Belgjikë dhe vende të tjera të BE-së.